HVEM ER VI?

Opera Rogaland
Opera Rogaland skal gi regionens befolkning et tilbud om opera-, operette- og musikkteaterforestillinger av høy kvalitet.

Opera Rogaland

Opera Rogaland er et interkommunalt selskap (IKS), med Stavanger kommune og Sandnes kommune som likeverdige eiere.

Eierne er representert i et representantskap, og styret består av representanter fra Stavanger kommune, Sandnes kommune, Stavanger Symfoniorkester, Stavanger Konserthus, Sandnes Kunst- og Kulturhus, Universitetet i Stavanger, samt en uavhengig representant fra regionens kulturliv.

Selskapets daglige virksomhet ivaretas av daglig leder.
Adresse:
Sandnes Kunst- og Kulturhus
Mauritz Kartevoldsplass 1
4306 Sandnes 

Telefon for billettbestillinger i Sandnes Kulturhus:      51 60 20 10
Telefon for billettbestillinger i Stavanger Konserthus: 51 53 70 00
Karl Bøe Skogen
Daglig leder

Mobil: 922 54 407
Send e-post: kasko@opera-rogaland.no