Opera Rogaland blir finansiert ved hjelp av årlige tilskudd fra eierkommunene Sandnes og Stavanger samt Rogaland fylkeskommune. Selskapet kom inn på statsbudsjettet i 2016.

sm200710703050321ar%5b1%5d
Samarbeidspartnere
Kontakt oss
Mauritz Kartevoldsplass 1, 4306 Sandnes
Mob: 922 54 407
Tlf: 51 55 57 87