// Talentutvikling

Framtidens kunstnere

Samarbeid med UiS og frittstående kunstnere (”Det frie felt”)

• Utvikle profesjonelle sceniske miljøer 
• Bidra til å gi unge musikere og sangere muligheten til å utvikle og virkeliggjøre sitt musikalske talent.
• Legge til rette for at lokale talenter stimuleres og gis muligheter til å delta i forestillinger i samarbeid med profesjonelle aktører.
 
dansefest