Eiere, ledelse
Opera Rogaland
Opera Rogaland skal gi regionens befolkning et tilbud om opera-, operette- og musikkteaterforestillinger av høy kvalitet.

Styrende organer

Opera Rogaland er organisert som et interkommunalt selskap (IKS), med Sandnes og Stavanger kommune som likeverdige eiere.

Sandnes_kulturhus(Jarvin)
232914