Eiere, ledelse
Opera Rogaland
Opera Rogaland skal gi regionens befolkning et tilbud om opera-, operette- og musikkteaterforestillinger av høy kvalitet.

Styrende organer

Opera Rogaland er organisert som et interkommunalt selskap (IKS), med Sandnes og Stavanger kommune som likeverdige eiere.

Samarbeidspartnere
Kontakt oss
Mauritz Kartevoldsplass 1, 4306 Sandnes
Mob: 922 54 407
Tlf: 51 55 57 87