Møter
Opera Rogaland
Opera Rogaland skal gi regionens befolkning et tilbud om opera-, operette- og musikkteaterforestillinger av høy kvalitet.

Møteinnkallinger Representantskapet

Samarbeidspartnere
Kontakt oss
Mauritz Kartevoldsplass 1, 4306 Sandnes
Mob: 922 54 407
Tlf: 51 55 57 87