top of page
00_full_oppløsning-8484.jpg
OR PRAKTIKANT.png

                                      V I  S A T S E R  P Å  U N G E !

Som et ledd i talentutviklingsstrategien vår ønsker vi å hjelpe unge studerende og nyutdannede til “neste nivå” gjennom et praktikantprogram. Per i dag finnes det ingen slike ordninger i distriksoperaene. Uten CV og praktisk erfaring blir man sjeldent vurdert og invitert til auditions, operastudio, konkurranser, stipendiater og praktikantstillinger ved operahus rundt omkring i verden. Dette er både en nasjonal og internasjonalt utfordring innenfor operaverden. Konkurransen er stor.

Vi i Opera Rogaland ønsker derfor å bygge oppunder et mer åpent miljø, samt bidra til at unge får den praktiske erfaringen de trenger for å kunne hevde seg og bli vurdert til “neste nivå”. 

 

Det vil bli årlige auditions for masterstudenter og nylig nyutdannede sangere. Utvalgte blir tildelt kontrakt for praktikantlønnede oppdrag av OR over en bestemt periode. 

Oppdragene kan være konserter, roller ol. Oppdragene fastsettes kort tid etter audition.

 

Følg med for audition-datoer.

00_full_oppl%C3%83%C2%B8sning-8327_edite
bottom of page