00_full_oppl%C3%83%C2%B8sning-8327_edite
00_full_oppløsning-8484.jpg

Vi satser på unge!

Som et ledd i talentutviklingsstrategien vår ønsker vi å hjelpe unge studerende og nyutdannede til “neste nivå” gjennom et praktikantprogram. Per i dag finnes det ingen slike ordninger i distriksoperaene. Uten CV og praktisk erfaring blir man sjeldent vurdert og invitert til auditions, operastudio, konkurranser, stipendiater og praktikantstillinger ved operahus rundt omkring i verden. Dette er både et nasjonalt og et internasjonalt problem innenfor operaverden. Konkurransen er stor.

Vi i Opera Rogaland ønsker derfor å bygge oppunder et mer åpent miljø, samt bidra til at unge får den praktiske erfaringen de trenger for å kunne hevde seg og bli vurdert til “neste nivå”. 

 

Det vil bli årlige auditions for masterstudenter og nylig nyutdannede sangere. Utvalgte blir tildelt kontrakt for praktikantlønnede oppdrag av OR over en bestemt periode. 

Oppdragene kan være konserter, roller ol. Oppdragene fastsettes kort tid etter audition.

 

Følg med for audition-datoer.

OR

PRAKTIKANT

AUDITION

HØST 2021

STAVANGER

MER INFORMASJON KOMMER...

 
 
PRAKTIKANTER 2020/2021
 
00%252520full%252520oppl%2525C3%2525B8sn

MEZZOSOPRAN

MARIE ELISE HERREDSVELA

Image_edited.jpg

BARITON

LASSE ØKLAND

00%2520full%2520oppl%25C3%25B8sning-8551

SOPRAN

JULIA-SOFIE FJÆRLI

00%2520full%2520oppl%25C3%25B8sning-8287

TENOR

STEFFEN SIGGERVÅG SORTLAND