ADMINISTRASJON.

STYRET.

Hilde Fahret Born

Tore Andreas Haaland

Kjersti Dahle

Morten Wensberg

May Britt Hagerup

Alvhild Pedersen 

Erling Ragnar Eriksen

Varamedlemmer

REPRESENTANTSKAPET.

Medlemmer

Varamedlemmer

Elin Synnøve Andersen

Kate Elin Norland

Julian Francisco D. Osorio

Hard Olav Bastiansen

Anders S. Løvik 

Dagny Sunnanå Hausken 

Susanna Aske Bredenbekk

Kjell Erik Grøsfjeld